Exxap Cooperation  
Prinsenhil 29
4825 AX Breda
Nederland
Tel: +31(0)6 454 89 056
E-mail: info@exxap.com

 

 
Grotere kaart weergeven
 

KvK nr: 20132460 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.


 
FENIT voorwaarden